...

ساخت آنلاین پرسونا
با ابزاری ساده و در دسترس

از راه‌های هوشمندانه‌تری برای ساخت پرسونا استفاده کنید و برای توسعه‌ی آن از هم‌تیمی‌های خود مشارکت بگیرید.

امکانات

هِرازگُو اینطور ساخت پرسونا را
برای شما راحت می‌کند.


اطلاعات نمونه

اگر تجربه‌ی زیادی در ساخت پرسونا ندارید اطلاعات نمونه راهنمای کاربردی است.

تعریف ۴ نوع مولفه

مولفه متنی، عکسی، گزینه و بازه‌ای.

بکشید و رها کنید

همه چیز را به سادگی جابجا کنید.

تیمی‌تر کار کنید

پرسونا را با سایر تیم به اشتراک بگذارید و برای توسعه‌ی آن مشارکت بگیرید.

ثبت تاریخچه

از تغییرات، یک نسخه قابل بازگشت بسازید.

درخواست راهنمایی فنی

ما طراح هستیم. اگر سوالی داشتید روی ما حساب کنید.

شروع کنید

ساده‌تر و جذاب‌تر پرسونا بسازید

درگیری با وُرد و اِکسِل را کنار بگذارید، آنلاین پرسونا بسازید، به .اشتراک بگذارید و برای توسعه‌ی آن مشارکت بگیرید

اولین پرسونای خود را رایگان بسازید